„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
(ks.J.Twardowski)

W głębokim smutku żegnamy wieloletniego Dyrektora Ośrodka

lek. med. Marka Grzyba

Wyjątkowego Prezesa, Dyrektora, Lekarza, wspaniałego człowieka oddanego całym sercem swojej pracy.
Zawsze niosącego światełko radości i umiłowania świata.

Takiego Go zapamiętamy……

Pracownicy Ośrodka Terapii Uzależnień Sp.zo.o. w Parzymiechach.

A- A A+