http://www.otua.pl

ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH

Miejsce realizacji Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach
42-164 Parzymiechy, ul. Częstochowska 1
Kierownik lek med Aleksandra Kozar - Konieczna
Telefon do rejestracji 34 318 91 54 wew. 36
Adres e-mail statystyka@otua.pl
Profil medyczny Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Liczba łóżek 28

 

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) obejmuje diagnostykę i leczenie osób z alkoholowym zespołem abstynencyjnym oraz ma za zadanie zmotywować do dalszej terapii uzależnienia. Najczęstszymi dolegliwościami leczonymi na oddziale są:

  • ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu

  • zespół uzależnienia od alkoholu

  • zespół abstynencyjny spowodowany uzależnieniem od alkoholu

Pacjenci przebywający na Oddziale LAZA są pod opieką lekarza specjalisty od chorób wewnętrznych, następnie lekarza psychiatry, specjalisty terapii uzależnień, a także objęci są 24 godzinną opieką pielęgniarską. Pacjenci maja zapewniona dostęp do opieki duszpasterskiej kapelana

Czas leczenia w oddziale wynosi do 10 dni.

 

 

 

 

 

 


Copyright by © NZOZ OTU 2011