A- A A+

 

Oddział Leczenia Alkoholowych
Zespołów Abstynencyjnych
(Detoksykacja)

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych jest przeznaczony dla osób doznających szeregu dolegliwości somatycznych przy próbach przerwania długotrwałego picia. Oddział zapewnia całodobową opiekę medyczną, gdzie za pomocą farmakoterapii przeprowadzana jest detoksykacja alkoholowa. Pobyt na oddziale trwa do 10 dni, w jego ramach zapewnione są kontakty z psychoterapeutami, którzy przeprowadzają rozmowy motywujące do kontynuowania leczenia już na oddziale terapii. Skorzystanie z Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Ośrodku Terapii Uzależnień w Parzymiechach lub w jego filii Zamiejscowym Ośrodku Terapii Uzależnień w Częstochowie daje możliwość, w przypadku takiej decyzji pacjenta, od razu przejścia na Oddział Terapii Uzależnień.

 

 

ZASADY PRZYJECIA