A- A A+

 

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o.o.
w Parzymiechach
ul. Częstochowska 1
42-164 Parzymiechy

woj. śląskie
NIP 574-20-38-822
REGON 241538862

Wpłaty za swiadczenia dla klientów prywatnych:
PKO Bank Polski 14 1020 1664 0000 3102 0384 5914
Konto Ośrodka 96 1140 2017 0000 4602 1140 1561

 

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o.o.
w Parzymiechach
Odziały:
Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,
Terapii Uzależnień.

tel. 34 318 91 54, fax 34 371 51 12
Sekretariat: sekretariat@otua.pl
Statystyka: statystyka@otua.pl tel. wew. 236
Ruch chorych: nzozotua@gmail.com tel. wew. 232
Księgowość: otua@post.pl tel. wew. 223
Kadry: otuakadry@post.pl tel. wew. 225
Administracja: adm-gosp@otua.pl tel. wew. 225  

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o.o.
w Parzymiechach
Placówka zamiejscowa:
Jurajskie Centrum Leczenia Uzależnień i Usług Społecznych
ul. 1 maja 25
42-200 Częstochowa
tel. 34 368 15 20, 34 361 49 40

Poradnia: poradnia@otua.pl


Oddziały:
Poradnia terapii uzaleznienia od alkoholu i współuzależnienia
Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
Dzienny Oddział Terapii Uzależnień