A- A A+

 

Terapia Uzależnień

Uzależnienie od alkoholu lub/i innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki) jest powszechnym społecznie zjawiskiem. Większość ludzi jest świadoma tego że coś takiego istnieje, a nawet jest w stanie, opierając się na stereotypach, wskazać i określić konkretnie grupę, którą to „niewątpliwie” dotknęło. Mimo iż takie wyobrażenie istnieje w społecznej zbiorowej świadomości, to jednak prawda przekracza tą wąską stereotypową definicję uzależnienia. Tym trudniej często jest osobom uzależnionym i ich rodzinom pogodzić się z diagnozą dotyczącą uzależnienia. Do powszechnych sytuacji zaliczamy takie reakcję jak: „Ja uzależniony. Jak do tego doszło?”, „Ja nie jestem alkoholikiem, przecież mam pracę i rodzinę, nie jestem bezdomny”. W takiej sytuacji kluczowe jest wytyczenie pewnej granicy kiedy możemy mówić o uzależnieniu, a kiedy „tylko” o szkodliwym używaniu substancji.

Psychoterapia jest formą leczenia, która pozwala osobie uzależnionej nabyć dużo informacji na temat choroby, ale w sposób bezpośredni i dostosowany do swojej indywidualnej sytuacji. Ale to tylko część korzyści jakie przynosi psychoterapia. Naturalnym następstwem psychoterapii jest dokonywanie zmian w swoim życiu, poprzez zmiany podejścia do wielu rzeczy, nabywanie nowych wartości lub odnajdywanie starych, które gdzieś zostały zagubione w procesie nadużywania substancji.

Psychoterapia grupowa oferuje daleko większe zalety. Pacjent może uzyskać wsparcie zarówno od psychoterapeuty jako od specjalisty i autorytetu w tej dziedzinie, jak i od pozostałych uczestników jako od ludzi, którzy mają podobne doświadczenia i zmagają się z podobnymi trudnościami w swoim życiu. Ponadto zajęcia są ukierunkowane na analizę problemu z jakim pacjenci przyszli oraz są utrzymane w duchu szczerości, wzajemnej tolerancji, otwartości i wzajemnego szacunku. Taka atmosfera służy poruszaniu bardzo trudnych tematów, których w żadnym innym miejscu nie byłoby możliwe poruszać. Pacjenci, po okresie adaptacji z grupą terapeutyczną, skłonni są mówić o rzeczach, o których nie mieli odwagi lub z różnych powodów nie mogli mówić nawet z osobami im najbliższymi.

Powyższe aspekty, jak i wiele innych pominiętych w tym miejscu, czynią z psychoterapii najlepszy i najtrwalszy sposób leczenia uzależnień. Z tym, że jak każde leczenie wymaga aktywnego uczestnictwa i stosowania się do zaleceń, od czego zależy skuteczność terapii.