A- A A+

 

Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu (SFBT)

Jest to model terapeutyczny funkcjonujący od 2 dekad w prywatnych gabinetach psychologicznych. Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach zaadaptował tą metodę i wdrążył ją w stacjonarne lecznictwo odwykowe w Polsce, pisząc Autorski Program  w oparciu o nią. Jest to metoda, która w swoim założeniu odchodzi od pracy z destrukcją, jaką wywołało uzależnienie w życiu człowieka, a skupia się raczej na poszukiwaniu rozwiązań tzn. na budowaniu swojego nowego, lepszego życia bez alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Do zalet tej metody niewątpliwie należy znaczne podnoszenie motywacji do zmiany u pacjentów jak i jej uniwersalność oraz bardzo indywidualne podejście do problemów naszych pacjentów. W myśl SFBT nadużywanie alkoholu może być tylko objawem innych trudności życiowych człowieka, a nie zawsze problemem samym w sobie, co jest rewolucją w naszym systemie lecznictwa odwykowego. SFBT jest znakomitą alternatywą dla tradycyjnej metody leczenia uzależnień stosowanej powszechnie w Polsce oraz szansą do dotarcia do szerszego grona odbiorców.